gcc46

The GNU C Compiler and Support Files

Core package for the GNU Compiler Collection, including the C language frontend. Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java, gcc-objc and gcc-obj-c++.

Der er ikke nogen officiel pakke tilgængelig til openSUSE Leap 15.5

Distributioner

SUSE SLE-11 SP 4

Ikke-supporterede distributioner

Der ydes ikke support til følgende distributioner. Brug pakkerne på egen risiko.

openSUSE:12.1