gaa

GAA Argument Analyzer and Code Generator

GAA is a code generator that turns GAA language expressions into C code which then analyze the arguments and creates program help descriptions.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.