gaa

GAA Argument Analyzer and Code Generator

GAA is a code generator that turns GAA language expressions into C code which then analyze the arguments and creates program help descriptions.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.