ftplib

Library of FTP routines

ftplib is a set of routines that implement the FTP protocol. They allow applications to create and access remote files through function calls instead of needing to fork and exec an interactive ftp client program.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
4.0

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.