ftplib

Library of FTP routines

ftplib is a set of routines that implement the FTP protocol. They allow applications to create and access remote files through function calls instead of needing to fork and exec an interactive ftp client program.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
4.0

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.