fricas

An advanced computer algebra system

FriCAS is an advanced computer algebra system. Its capabilities range from calculus (integration and differentiation) to abstract algebra. It can plot functions and has integrated help system.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.