fricas

An advanced computer algebra system

FriCAS is an advanced computer algebra system. Its capabilities range from calculus (integration and differentiation) to abstract algebra. It can plot functions and has integrated help system.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-15:GA