freerdp

Remote Desktop Viewer Client

FreeRDP is a client-side implementation of the Remote Desktop Protocol (RDP) following the Microsoft Open Specifications. This package provides the client application.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.1

2.0.0~rc4+git345.g269...
2.0.0~git20200109

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.0

2.0.0~git20200109

openSUSE:Leap:42.2

2.0.0~git.1463131968....
2.0.0~git.1463131968....

openSUSE:Leap:42.3

2.0.0~git20190613
2.0.0~git.1463131968....
2.0.0~git.1463131968....

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

deleted

AlmaLinux:8

Fedora:24

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

Arch:Core

SUSE:SLE-11:SP1

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

CentOS:CentOS-6

Fedora:25