freerdp

Remote Desktop Viewer Client

FreeRDP is a client-side implementation of the Remote Desktop Protocol (RDP) following the Microsoft Open Specifications. This package provides the client application.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15

SUSE SLE-15-SP3

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.1

2.0.0~rc4+git345.g269...
2.0.0~git20200109

openSUSE:Leap:15.0

2.0.0~git20200109

openSUSE:Leap:42.2

2.0.0~git.1463131968....

openSUSE:Leap:42.3

2.0.0~git20190613
2.0.0~git.1463131968....

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-15:GA

Fedora:24

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

Arch:Core

SUSE:SLE-11:SP1

SUSE:SLE-11:SP2

SUSE:SLE-11:SP3

CentOS:CentOS-6

Fedora:25