f3d

Fast and minimalist 3D viewer

F3D is a VTK-based 3D viewer following the KISS principle, so it is minimalist, efficient, has no GUI, has simple interaction mechanisms and is fully controllable using arguments in the command line.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Arch Extra

2.0.0+git2.f9a4778

Raspbian 11

1.3.1.100+git.185baa3

Debian 11

1.3.1.100+git.185baa3

Fedora 38

2.0.0+git2.f9a4778

Ubuntu 22.04

1.2.1.136+git.71565a6

Mageia Cauldron (unstable)

1.2.1.96+git.1a95c67

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

OBS:DefaultKernel

Ubuntu:23.04

Ubuntu:21.04

Ubuntu:21.10