f3d

Fast and minimalist 3D viewer

F3D is a VTK-based 3D viewer following the KISS principle, so it is minimalist, efficient, has no GUI, has simple interaction mechanisms and is fully controllable using arguments in the command line.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

graphics Experimentální
2.5.0

openSUSE Slowroll

graphics Experimentální
2.5.0

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

graphics Experimentální
2.0.0

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

Arch Extra

2.0.0+git2.f9a4778

Raspbian 11

1.3.1.100+git.185baa3

Debian 11

1.3.1.100+git.185baa3

Fedora 38

2.0.0+git2.f9a4778

Ubuntu 22.04

1.2.1.136+git.71565a6

Mageia Cauldron (unstable)

1.2.1.96+git.1a95c67

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

OBS:DefaultKernel

Ubuntu:23.04

Ubuntu:21.04

Ubuntu:21.10