esmtp

An user configurable relay-only Mail Transfer Agent

esmtp is an user configurable relay-only Mail Transfer Agent (MTA) with a sendmail compatible syntax. It's based on libESMTP supporting the AUTH (including the CRAM-MD5 and NTLM SASL mechanisms) and the StartTLS SMTP extensions.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.