esmtp

An user configurable relay-only Mail Transfer Agent

esmtp is an user configurable relay-only Mail Transfer Agent (MTA) with a sendmail compatible syntax. It's based on libESMTP supporting the AUTH (including the CRAM-MD5 and NTLM SASL mechanisms) and the StartTLS SMTP extensions.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.