erlang-rfc4627

JSON codec and JSON-RPC server implementation for Erlang

An implementation of JSON and JSON-RPC for Erlang.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

devel:languages:erlang Experimentální
0.0.0+git20140501

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain