erlang-rfc4627

JSON codec and JSON-RPC server implementation for Erlang

An implementation of JSON and JSON-RPC for Erlang.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain