elementary

The widget set for enlightenment

Set of widgets for enlightenment focused on touch devices.

  • Wersja 1.23.3
  • Rozmiar 8,84 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Fedora Rawhide (unstable)

X11:Enlightenment:Nightly Eksperymentalny
1.21.0.20181026.2098f...
home:GeoDerp:redflower Społeczność
1.22.99.20190607.8ae4...

Fedora 30

home:GeoDerp:redflower Społeczność
1.22.99.20190607.8ae4...

Fedora 29

home:GeoDerp:redflower Społeczność
1.22.99.20190607.8ae4...

CentOS CentOS-6

Mageia Cauldron (unstable)

X11:Enlightenment:Nightly Eksperymentalny
1.21.0.20180918.66bac...

Mageia 6

X11:Enlightenment:Nightly Eksperymentalny
1.21.0.20180918.66bac...

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.