elementary

The widget set for enlightenment

Set of widgets for enlightenment focused on touch devices.

  • Versió 1.23.3
  • Mida 9 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Fedora Rawhide (unstable)

1.21.0.20181026.2098f...
1.22.99.20190607.8ae4...

Fedora 30

1.22.99.20190607.8ae4...

Fedora 29

1.22.99.20190607.8ae4...

CentOS CentOS-6

Mageia Cauldron (unstable)

1.21.0.20180918.66bac...

Mageia 6

1.21.0.20180918.66bac...

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.