elementary

The widget set for enlightenment

Set of widgets for enlightenment focused on touch devices.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

Fedora Rawhide (unstable)

1.21.0.20181026.2098f...
1.22.99.20190607.8ae4...

Mageia Cauldron (unstable)

1.21.0.20180918.66bac...

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.