ejabberd

A distributed, fault-tolerant Jabber/XMPP server

ejabberd is a Free and Open Source distributed fault-tolerant Jabber/XMPP server.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.