ejabberd

A distributed, fault-tolerant Jabber/XMPP server

ejabberd is a Free and Open Source distributed fault-tolerant Jabber/XMPP server.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6