earlyoom

Early OOM Daemon for Linux

earlyoom checks the amount of available memory and free swap, and if both are below critical level, it will kill the largest process (highest oom_score).

  • Verzia 1.4
  • Veľkosť 39,5 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.