earlyoom

Early OOM Daemon for Linux

earlyoom checks the amount of available memory and free swap, and if both are below critical level, it will kill the largest process (highest oom_score).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

CentOS CentOS-8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.