drwright

Typing monitor to force typing breaks

drwright is a program that forces you to take regular breaks to prevent RSI (Repetitive Strain Injury).

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.