drwright

Typing monitor to force typing breaks

drwright is a program that forces you to take regular breaks to prevent RSI (Repetitive Strain Injury).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.