dmapi

Data Management API Runtime Environment

This package contains files required by system software using the Data Management API. (DMAPI). This is used to implement the interface defined in the X/Open document: Systems Management: Data Storage Management (XDSM) API dated February 1997. This interface is implemented by the libdm library.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.