dmapi

Data Management API Runtime Environment

This package contains files required by system software using the Data Management API. (DMAPI). This is used to implement the interface defined in the X/Open document: Systems Management: Data Storage Management (XDSM) API dated February 1997. This interface is implemented by the libdm library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.