digger

Unix Version of the old Classic Game

This is the Unix version of the old classic game Digger. It has many new features including: * Exit button. * Optional VGA graphics. * Recording and playback. * Real time speed control. * Keyboard redefinition. * Gauntlet mode. * Two player simultaneous mode.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.6“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.