digger

Unix Version of the old Classic Game

This is the Unix version of the old classic game Digger. It has many new features including: * Exit button. * Optional VGA graphics. * Recording and playback. * Real time speed control. * Keyboard redefinition. * Gauntlet mode. * Two player simultaneous mode.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

games Experimentální
20020314

openSUSE Leap 15.6

games Experimentální
20020314

openSUSE Leap 15.5

games Experimentální
20020314

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.