dfc

Display file system space usage using graphs and colors

dfc is a simple tool that displays file system space usage using graphs and colors.

  • Verzia 3.1.1
  • Veľkosť 43,4 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.