dfc

Display file system space usage using graphs and colors

dfc is a simple tool that displays file system space usage using graphs and colors.

  • Versió 3.1.1
  • Mida 40 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.