devilspie

Window-Matching Utility

Devil's Pie can be configured to detect windows as they are created and match the window to a set of rules. If the window matches the rules, it can perform a series of actions on that window.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.