devilspie

Window-Matching Utility

Devil's Pie can be configured to detect windows as they are created and match the window to a set of rules. If the window matches the rules, it can perform a series of actions on that window.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.