deepin-screenshot

Deepin Screenshot

Provide a quite easy-to-use screenshot tool. Features: * Global hotkey to triggle screenshot tool * Take screenshot of a selected area * Easy to add text and line drawings onto the screenshot

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.