Deepin Screenshot

Categoria: Utility

Deepin Screenshot

Provide a quite easy-to-use screenshot tool. Features: * Global hotkey to triggle screenshot tool * Take screenshot of a selected area * Easy to add text and line drawings onto the screenshot

  • Versió 4.1.11
  • Mida 300 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.