deepin-launcher

Deepin Launcher

Deepin desktop-environment - Launcher module

There is no official package available for openSUSE Leap 15.3

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.