cvs

Concurrent Versions System

CVS is a front-end to the rcs (Revision Control System) included in the standard Linux distributions. PCL-CVS, an emacs (Emacs) front-end for CVS, is also included.

  • Verzia 1.12.12
  • Veľkosť 505,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.