cvs

Concurrent Versions System

CVS is a front-end to the rcs (Revision Control System) included in the standard Linux distributions. PCL-CVS, an emacs (Emacs) front-end for CVS, is also included.

  • Verze 1.12.12
  • Velikost 505,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.