cuetools

Utilities to work with cue and TOC files

Cuetools is a set of utilities for working with cue files and TOC files. It includes programs for conversion between the formats, file renaming based on cue/TOC information, and track breakpoint printing.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

CentOS CentOS-8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.