cuetools

Utilities to work with cue and TOC files

Cuetools is a set of utilities for working with cue files and TOC files. It includes programs for conversion between the formats, file renaming based on cue/TOC information, and track breakpoint printing.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

CentOS CentOS-8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.