cross-arm-linux-gnueabi-glibc

Runtime C library for the arm-linux-gnueabi architecture

This package contains the supporting C library to run programs on arm-linux-gnueabi.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.