cross-arm-linux-gnueabi-glibc

Runtime C library for the arm-linux-gnueabi architecture

This package contains the supporting C library to run programs on arm-linux-gnueabi.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.