cppi

C preprocessor directive indenter

cppi indents the C preprocessor directives to reflect their nesting and ensures that there is exactly one space character between each #if, #elif, #define directive and the following token.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.