cppi

C preprocessor directive indenter

cppi indents the C preprocessor directives to reflect their nesting and ensures that there is exactly one space character between each #if, #elif, #define directive and the following token.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.