cpp46

The GCC Preprocessor

This Package contains just the preprocessor that is used by the X11 packages.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

SUSE SLE-11 SP 4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.1