cpio-mt

Tape drive control utility

This package includes the 'mt', a local tape drive control program.

  • Wersja 2.12
  • Rozmiar 54,5 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.