cpio-mt

Tape drive control utility

This package includes the 'mt', a local tape drive control program.

  • Versió 2.12
  • Mida 50 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.