compiz-emerald

Themeable window decorator for Compiz

Emerald is a themeable window decorator for Compiz.

  • Wersja 0.8.14
  • Rozmiar 182 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.