compiz-emerald

Themeable window decorator for Compiz

Emerald is a themeable window decorator for Compiz.

  • Versió 0.8.14
  • Mida 200 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.