cloop

Compressed loop block device

The compressed loopback device or cloop is a module for the Linux kernel. It adds support for transparently decompressed, read-only block devices. It is not a compressed file system in itself.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.