cloop

Compressed loop block device

The compressed loopback device or cloop is a module for the Linux kernel. It adds support for transparently decompressed, read-only block devices. It is not a compressed file system in itself.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.