blueproximity

Utility to lock/unlock the screen based on the presence of bluetooth devices

BlueProximity adds security to your desktop by automatically locking and unlocking the screen when you and your phone leave/enter the desk. Think of a proximity detector for your mobile phone via bluetooth.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.